Marka Ekskluzive – Hina

Për më shumë se 25 vite Hina ka qënë në mbështje të nevojave konsumatore me produkte të udhehequr në vite eksperiencë duke arritur një nivel të lartë të perfeksionit dhe cilësisë. Duke u bazuar në rritjen e kapacitetit të prodhimit synimi i tyre ka qënë njëkohësisht rritja e vlerave të produktit dhe standartizimit të cilësisë një garanci kjo më e plotë për konsumatorin final.

X