Ereza Produkte

 • Kanellë

  Kodi i produktit : 505
  Pesha neto : 15 gr
  Nr. njësive për lidhje : 60
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 90 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Piper i bluar

  Kodi i produktit : 500
  Pesha neto : 15 gr
  Nr. njësive për lidhje : 60
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 90 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Rigon

  Kodi i produktit : 502
  Pesha neto : 15 gr
  Nr. njësive për lidhje : 40
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 90 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

X