Perberes gatimi produkte

 • Aromë Vanilje

  Kodi i produktit : 119
  Pesha neto : 16 g
  Nr. njësive për lidhje : 150
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 240 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Limontoz

  Kodi i produktit : 512
  Pesha neto : 10 gr
  Nr. njësive për lidhje : 30
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 30 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Maja Buke

  Kodi i produktit : 118
  Pesha neto : 16 g
  Nr. njësive për lidhje : 150
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 240 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Maja Ëmbëlsire

  Kodi i produktit : 117
  Pesha neto : 16 g
  Nr. njësive për lidhje : 150
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 240 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sodë Buke

  Kodi i produktit : 104
  Pesha neto : 100 g
  Nr. njësive për lidhje : 60
  Nr. i lidhjeve për paletë : 60
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 360 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sodë Buke

  Kodi i produktit : 116
  Pesha neto : 20 g
  Nr. njësive për lidhje : 150
  Nr. i lidhjeve për paletë : 100
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 10
  Pesha totale e paletës : 300 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

X