Sheqer Produkte

 • Sheqer Blu

  Kodi i produktit : 109
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 10
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 960 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Brown

  Kodi i produktit : 122
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 10
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 960 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Brown

  Kodi i produktit : 125
  Pesha neto : 0.5 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 6
  Nr. i lidhjeve për paletë : 120
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 360 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Brown Bustinë

  Kodi i produktit : 123
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 6
  Nr. i lidhjeve për paletë : 50
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 5
  Pesha totale e paletës : 300 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Bustinë

  Kodi i produktit : 181
  Pesha neto : 5 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 1
  Nr. i lidhjeve për paletë : 112
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 16
  Nr. shtresave për paletë : 7
  Pesha totale e paletës : 560 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Bustinë

  Kodi i produktit : 183
  Pesha neto : 10 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 1
  Nr. i lidhjeve për paletë : 50
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 5
  Pesha totale e paletës : 500 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Bustine

  Kodi i produktit : 121
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 6
  Nr. i lidhjeve për paletë : 50
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
  Nr. shtresave për paletë : 5
  Pesha totale e paletës : 300 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer I kuq

  Kodi i produktit : 114
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 10
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 960 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Pluhur

  Kodi i produktit : 127
  Pesha neto : 0.1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 25
  Nr. i lidhjeve për paletë : 120
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 300 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Sheqer Pluhur

  Kodi i produktit : 126
  Pesha neto : 0.5 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 12
  Nr. i lidhjeve për paletë : 120
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
  Nr. shtresave për paletë : 6
  Pesha totale e paletës : 720 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

X