Kanellë

products 600×60039

Kanellë

SKU: 0505 Category:

Quick description:

Kodi i produktit : 505
Pesha neto : 15 gr
Nr. njësive për lidhje : 60
Nr. i lidhjeve për paletë : 100
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 90 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Availability:

You May Also like

Piper i bluar

Kodi i produktit : 500
Pesha neto : 15 gr
Nr. njësive për lidhje : 120
Nr. i lidhjeve për paletë : 60
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 108 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Rigon

Kodi i produktit : 502
Pesha neto : 15 gr
Nr. njësive për lidhje : 160
Nr. i lidhjeve për paletë : 60
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 144 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

X