Niseshte Misri 500g

niseshte

Niseshte Misri 500g

SKU: 0100 Category:

Quick description:

Kodi i produktit : 100

Pesha neto : 500 g

Nr. njësive për lidhje : 10

Nr. i lidhjeve për paletë : 46

Nr. i lidhjeve për shtresë : 12

Nr. shtresave për paletë : 8

Pesha totale e paletës : 480 kg

Jetëgjatësia : 24 muaj

Availability:

You May Also like

Miell Paketim Blu

Kodi i produktit : 111

Pesha neto : 1 Kg

Nr. njësive për lidhje : 10

Nr. i lidhjeve për paletë : 80

Nr. i lidhjeve për shtresë : 10

Nr. shtresave për paletë : 8

Pesha totale e paletës : 800 kg

Jetëgjatësia : 24 muaj

Niseshte Misri 400g

Kodi i produktit : 110
Pesha neto : 400 g
Nr. njësive për lidhje : 20
Nr. i lidhjeve për paletë : 44
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 5
Pesha totale e paletës : 400 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Miell Orizi

Kodi i produktit : 102
Pesha neto : 250 g
Nr. njësive për lidhje : 40
Nr. i lidhjeve për paletë : 50
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 5
Pesha totale e paletës : 500 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

X