Sheqer Brown

products 600×60023

Sheqer Brown

Category:

Quick description:

Kodi i produktit : 125
Pesha neto : 0.5 Kg
Nr. njësive për lidhje : 6
Nr. i lidhjeve për paletë : 120
Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 360 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Availability:

You May Also like

Sheqer Brown

Kodi i produktit : 122
Pesha neto : 1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 10
Nr. i lidhjeve për paletë : 96
Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
Nr. shtresave për paletë : 8
Pesha totale e paletës : 960 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer Bustine

Kodi i produktit : 121
Pesha neto : 1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 6
Nr. i lidhjeve për paletë : 50
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 5
Pesha totale e paletës : 300 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer I kuq

Kodi i produktit : 114
Pesha neto : 1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 10
Nr. i lidhjeve për paletë : 96
Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
Nr. shtresave për paletë : 8
Pesha totale e paletës : 960 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer Pluhur

Kodi i produktit : 126
Pesha neto : 0.5 Kg
Nr. njësive për lidhje : 12
Nr. i lidhjeve për paletë : 120
Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 720 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

X