Sheqer Pluhur

products 600×60028

Sheqer Pluhur

Category:

Quick description:

Kodi i produktit : 127
Pesha neto : 0.1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 25
Nr. i lidhjeve për paletë : 120
Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 300 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Availability:

You May Also like

Sheqer Bustine

Kodi i produktit : 121
Pesha neto : 1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 6
Nr. i lidhjeve për paletë : 50
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 5
Pesha totale e paletës : 300 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer Brown

Kodi i produktit : 125
Pesha neto : 0.5 Kg
Nr. njësive për lidhje : 6
Nr. i lidhjeve për paletë : 120
Nr. i lidhjeve për shtresë : 20
Nr. shtresave për paletë : 6
Pesha totale e paletës : 360 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer I kuq

Kodi i produktit : 114
Pesha neto : 1 Kg
Nr. njësive për lidhje : 10
Nr. i lidhjeve për paletë : 96
Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
Nr. shtresave për paletë : 8
Pesha totale e paletës : 960 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

Sheqer Bustinë

Kodi i produktit : 183
Pesha neto : 10 Kg
Nr. njësive për lidhje : 1
Nr. i lidhjeve për paletë : 50
Nr. i lidhjeve për shtresë : 10
Nr. shtresave për paletë : 5
Pesha totale e paletës : 500 kg
Jetëgjatësia : 24 muaj

X