Product

  • Pomi

    Pomí është brand-i më i ri që i është shtuar gamës së gjërë të produkteve ushqimore të firmës Teuta Durrës.

    Lindur në përgjigje të kërkesave për një jetese me ritme gjithnjë e më të trazuara dhe të ngutshme, Pomi vjen si përgjigje ndaj nevojës për të qenë më të shpejtë dhe praktik në gatime, duke sjellë edhe paketimin e ri në formatin “tetra pack”. Ardhja e Pomí reduktoi në masë të madhe kohën e përgatitjes te pjatave të ndryshme.

    Pomi, për më shumë se 30 vjet, është sinonim i ndershmërisë, transparencës, qëndrueshmërisë, risisë, thjeshtësisë, sigurisë, shëndetit dhe etikës.

    Kompania Teuta Durrës është tashmë distributori ekskluziv i firmës Pomí për Shqipërinë.

X