Bishtaja Produkte

 • Fasule Gold Jeshile

  Kodi i produktit : 600
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 9
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 864 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Fasule Gold Kuqe

  Kodi i produktit : 602
  Pesha neto : 1 Kg
  Nr. njësive për lidhje : 9
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 864 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Thjerrëza Jeshile

  Kodi i produktit : 605
  Pesha neto : 500 g
  Nr. njësive për lidhje : 15
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 720 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

 • Thjerrëza të Kuqe

  Kodi i produktit : 606
  Pesha neto : 500 g
  Nr. njësive për lidhje : 15
  Nr. i lidhjeve për paletë : 96
  Nr. i lidhjeve për shtresë : 12
  Nr. shtresave për paletë : 8
  Pesha totale e paletës : 720 kg
  Jetëgjatësia : 24 muaj

X